HIG geologická služba, spol. s r. o.

jednatel: RNDr. Zbyněk Grünvald
provozovna: Hlinky 142c, 603 00 Brno
Tel.: +420 602 519 489
E-mail: hig@hig.cz